Validacija API-ja BIC / SWIFT koda

Kako integrisati Validaciju API-ja BIC koda u vaš program

1. Šta je Validacija API-ja BIC koda?

Tokom obrade uplata putem žice i rada s transakcijama vezanim za IBAN, pružanje tačnog SWIFT / BIC koda je od iznimne bitnosti za uspešne uplate.
Naša kompanija je licencirala službenu BIC direktoriju od S.W.I.F.T SCRL-a kako bismo vam pružili moćan i jednostavan način validacije BIC koda automatski. Ova usluga vam omogućava integraciju pretraživanja direktorije BIC koda direktno u vašem programu za interne namene

Validacija API ključa BIC koda ima SWIFTRef podatke unutar. BIC podaci se koriste uz dozvolu S.W.I.F.T SCRL-a. Prava baze podataka zadržana 2019

2. Značajke

Ključne značajke validacije API ključa BIC koda:

  • Preuzmite informacije o banci na osnovu BIC koda.
  • Pretražite BIC direktoriju po delu imena banke i državi.
  • Pretražite BIC direktoriju po istorijskim zapisima.
  • Koristite potpuni ili pojednostavljeni API odgovor za lakšu integraciju.


3. API korišćenje

Validacija API ključa BIC koda se zasniva na REST-u i podržava jednostavne HTTP GET ili POST zahteve.

Prihvaćeni parametri su navedeni u tabeli ispod:

Naziv polja Dužina Tip Opis
bic 11 String BIC / SWIFT kod za pretragu. Može biti 8 ili 11 znakova
bank_name 256 String Deo naziva banke za pretragu BIC direktorije.
zemlja 2 String Dvocifreni kod države. Potreban prilikom pretrage banke po nazivu.
api_key 128 String Vaš lični API ključ.
format 4 String Potreban za određivanje formata povratnih podataka. Trenutno podržane vrednosti su: json, xml
limit Broj Opciono: može se koristiti za ograničenje broja rezultata prilikom pretraživanja po nazivu banke.
hist broj Opciono: može se koristiti za prikaz istorijskih zapisa iz baze podataka za pretrage banke, kao i BIC koda.
Na vašem onlajn portalu možete pronaći vaš API ključ i zatražiti URL krajnje tačke, koji se koristi za bezbednost zahteva za pretraživanje.


4. Struktura API XML odgovora

Možete da skinete XSD šemu API odgovora.
Detaljan opis vraćenih polja možete pogledati u tabeli ispod:

Naziv polja Tip Dužina Uvek prisutno Opis
ZASTAVICA ZA MODIFIKACIJU abecedno 1 Da U delta fajlovima:
• A (dodavanje)
• M (modifikovanje)
• D (brisanje) u čitavim fajlovima:
• A (dodavanje)
PROMENJENO POLJE Numerički 186 Ne Beleži polje (ili oznaka) koje se promenilo kao rezultat modifikacije izveštaja ili kao rezultat nove RADNJE.
Jedna ili više kolona su prikazane kao niz brojeva, te svaki broj predstavlja kolonu promenjenu od strane prethodne verzije izveštaja ili prethodne RADNJE.
Primer "6,7,8,9"
To znači da su TIP RADNJE, DATUM RADNJE, BIC8, i BIC FILIJALE
promenjeni.
Sledeća POLJA su isključena iz zapisa za PROMENJENO POLJE:
• KLJUČ IZVEŠTAJA
• PROMENJENO POLJE
• ZASTAVICA MODIFIKACIJE
KLJUČ IZVEŠTAJA Slova i brojevi 12 Da Jedinstveni ključ izveštaja u fajlu
Svaki izveštaj predstavlja radnju u životnom ciklusu BIC koda.
Kada se jednom dodeli, KLJUČ IZVEŠTAJA se nikada ne menja.
PRETHODNI KLJUČ IZVEŠTAJA Slova i brojevi 12 Ne KLJUČ IZVEŠTAJA prethodno povezane RADNJE
Sve vezane radnje su povezane i mogu se locirati korišćenjem ovih informacija.
SLEDEĆI KLJUČ IZVEŠTAJA Slova i brojevi 12 Ne KLJUČ IZVEŠTAJA sledećeg vezane povezane radnje
Sve vezane radnje su povezane i mogu se locirati korišćenjem ovih informacija.
TIP RADNJE Brojevi i slova 32 Da RADNJA ili promena opisa vezanog za BIC kod koja je nastala u prošlosti, sadašnjosti ili će nastati u budućnosti.
Tipovi događaja:
• BIC IZDAT
• BIC ISTEKAO
• BIC AKTIVIRAN UZ FIN
• BIC AKTIVIRAN UZ FA
• BIC AKTIVIRAN UZ IA
• BIC DEAKTIVIRAN UZ FIN
• BIC DEAKTIVIRAN UZ FA
• BIC DEAKTIVIRAN UZ IA
• BIC DEAKTIVIRAN
• BIC SUSPENDOVAN
• BIC REAKTIVIRAN
• BIC OBJAVLJEN
• BIC PROMENA PRAVNOG IMENA
• BIC PROMENA NAZIVA INSTITUCIJE
• BIC PROMENA ADRESE
• FIN PROMENA KODA USLUGE
Poslednji datum ažuriranja je poslednji deo BIC kod niza (to jeste, poslednji unos).
Kada dodate novu RADNJU, kolone ZASTAVICA MODIFIKACIJE i
PROMENJENO POLJE će se ažurirati u sledećoj povezanoj RADNJI.
DATUM RADNJE Slova i brojevi 8 Da Datum RADNJE
BIC8 Slova i brojevi 8 Da BIC (institucija, država i sufiks stranke):
• Prefiks stranke (4 znaka)
• Kod države (2 znaka)
• Sufiks države (2 znaka)
BIC KOD FILIJALE Brojevi i slova 3 Da BIC identifikator filijale povezan s osmo znakovnim BIC kodom. Ako ne postoji identifikator filijale, onda se koristi XXX.
BIC Slova i brojevi 11 Da Potpuni BIC kod: osmo znakovni BIC identifikator i identifikator filijale
STATUS IZVEŠTAJA Slova i brojevi 1 Da Prikazuje status izveštaja:
• [C] = Trenutno predstavlja poslednju radnju u nizu od datuma objavljivanja, isključujući buduće radnje
• [H] = Istorijski zapisi u nizu radnji
• [F] = Buduća radnja koja će se desiti nakon datuma objavljivanja direktorije. Prethodno navedena trenutna radnja će biti važeća do datuma navedenog u budućim radnjama.
Za BUDUĆE radnje, datum prikazuje VAŽI OD za promenu.
OPERATIVNO AKTIVAN IZVEŠTAJ Slova 1 Da Postoje višestruki izveštaji za isti BIC. Ovo polje indicira koji su izveštaji za isti BIC kod operativno aktivni i trebaju se koristiti.
• [Y] Operativno aktivni
• [N] Operativno neaktivni
Za svaki jedinstveni BIC kod, postoji jedan unos koji indicira AKTIVAN status (Y).
Izveštaji s istorijskim [H] statusom će uvek indicirati [N].
Izveštaji s trenutnim [C] statusom mogu indicirati [Y] ili [N].
Izveštaji s budućim [F] statusom će uvek indicirati [N].
INDIKATOR PODTIPA Svaki tip 4 Da Tip biznisa entiteta. Indikator podtipa postoji samo za izveštaje s BIC kodom.
SWIFT FIN Slova 1 Da Status povezanosti entiteta s FIN-om:
• [Y] povezan na FIN
• [N] nije povezan na FIN
SWIFT FA Slova 1 Da Status pristupa na entitet kroz FileAct:
• [Y] povezan na FileAct
• [N] nije povezan na FileAct
SWIFT IA Slova 1 Da Status pristupa na entitet kroz InterAct:
• [Y] povezan na InterAct
• [N] nije povezan na InterAct
PRAVNI NAZIV Svi znakovi 105 Ne Pravni naziv institucije
NAZIV INSTITUCIJE Svi znakovi 105 Da Trgovački naziv institucije (objavljeni naziv)
TIP INSTITUCIJE Slova 12 Da Organizacija koja se primarno bavi finansijskim posredovanjem i/ili dodatnim finansijskim aktivnostima
Tip institucije:
• FINANSIJSKE
• NEFINANSIJSKE
TIP ENTITETA Slova 16 Da Identifikuje tip finansijskog entiteta:
• Pravni entitet
• Filijala
• Operativni
REGISTROVANA ADRESA 1 Svi znakovi 35 Ne [Registrovana] Ulica
REGISTROVANA ADRESA 2 Svi znakovi 35 Ne [Registrovani] Broj ulice
REGISTROVANA ADRESA 3 Svi znakovi 35 Ne [Registrovana] Zgrada, naziv zgrade, sprat
REGISTROVANA ADRESA 4 Svi znakovi 35 Ne [Registrovana] Zona
REGISTROVANI GRAD Svi znakovi 35 Ne [Registrovani] Naziv grada institucije/filijale
REGISTROVANI OKRUG, PROVINCIJA ILI REGIJA Svi znakovi 90 Ne [Registrovani] Okrug, provincija, savezna država ili neka druga administrativna regija institucije/filijale
REGISTROVANI POŠTANSKI BROJ Svi znakovi 15 Ne [Registrovani] Poštanski kod institucije/filijale
REGISTROVANI BROJ POŠTANSKOG SANDUČETA Svi znakovi 35 Ne Zarezom odvojena polja s brojevima poštanskih sandučeta institucije/filijale i povezanog poštanskog broja.
Primer
"Broj poštanskog sandučeta 103352, 40024"
Ovo omogućava korisnicima da upotrebe punu adresu poštanskog sandučeta:
Poštansko sanduče 103352
40024, DIZELDORF (GRAD)
OPERATIVNA ADRESA 1 Svi znakovi 35 Ne [Operativna] Adresa
OP STREET ADDRESS 2 Svi znakovi 35 Ne [Operativni] Broj ulice
OPERATIVNA ADRESA 3 Svi znakovi 35 Ne [Operativna] Zgrada, naziv zgrade, sprat
OPERATIVNA ADRESA 4 Svi znakovi 35 Ne [Operativna] Zona
OPERATIVNI GRAD Svi znakovi 35 Ne [Operativni] Naziv grada institucije/filijale
OPERATIVNI OKRUG, PROVINCIJA ILI REGIJA Svi znakovi 90 Ne [Operativni] Okrug, provincija, savezna država ili neka druga administrativna regija institucije/filijale
OPERATIVNI POŠTANSKI BROJ Svi znakovi 15 Ne [Operativni] Poštanski broj institucije/filijale
OPERATIVNI BROJ POŠTANSKOG SANDUČETA Svi znakovi 35 Ne Zarezom odvojena polja s brojevima poštanskih sandučeta institucije/filijale i povezanog poštanskog broja.
Primer
"Broj poštanskog sandučeta 103352, 40024"
Ovo omogućava korisnicima da upotrebe punu adresu poštanskog sandučeta:
Poštansko sanduče 103352
40024, DIZELDORF (GRAD)
ADRESA FILIJALE 1 Svi znakovi 35 Ne [Filijalna] Adresa
ADRESA FILIJALE 2 Svi znakovi 35 Ne [Filijalni] Broj ulice
ADRESA FILIJALE 3 Svi znakovi 35 Ne [Fijilajna] Zgrada, naziv zgrade, sprat
ADRESA FILIJALE 4 Svi znakovi 35 Ne [Filijalna] Zona
GRAD FILIJALE Svi znakovi 35 Ne [Filijalni] Naziv grada institucije/filijale
FILIJALNI OKRUG, PROVINCIJA ILI REGIJA Svi znakovi 90 Ne [Filijalni] Okrug, provincija, savezna država ili neka druga administrativna regija institucije/filijale
FILIJALNI POŠTANSKI Broj Svi znakovi 15 Ne [Filijalni] Poštanski broj institucije/filijale
FILIJALNI BROJ POŠTANSKOG SANDUČETA Svi znakovi 35 Ne Zarezom odvojena polja s brojevima poštanskih sandučeta institucije/filijale i povezanog poštanskog broja.
Primer
"POB 103352, 40024"
Ovo omogućava korisnicima da upotrebe punu adresu poštanskog sandučeta:
Poštansko sanduče 103352
40024, DIZELDORF (GRAD)
INFORMACIJE O FILIJALI Svi znakovi 70 Ne Informacije o filijali
Ovo je slobodnan tekst za opis filijale kako ga je finansijska institucija kojoj pripada navela. Ovaj opis će biti pružen samo za unose s BIC kodom i samo kada određena finansijska institucija želi pružiti ove dodatne informacije. Ove informacije se uzimaju iz BIC direktorije.
NAZIV DRŽAVE Svi znakovi 70 Da Naziv države institucije/filijale kao što je navedeno ISO 3166 standardom
ISO DRŽAVNI KOD Slova 2 Da ISO 3166-1 kod s dva slova države te institucije/filijale
KOD LOKACIJE Svi znakovi 1 Da Sadrži lokaciju (formalno na poziciji 7 BIC standarda:2009)
Primeri:
• U FR, BIC za Pariz = P
• U BE, BIC za Brisel = B
• U US, BIC za Istočnu Obalu = 3
FIN KODOVI USLUGA Svi znakovi 60 Ne FIN kodovi usluga (takođe poznati i kao kodovi usluga s dodanom vrednošću). Kodovi usluga su dostupni samo za izveštaje koji sadrže BIC.
Polja mogu sadržati do 20 troznačnih kodova u abecednom redosledu.
KLJUČ IZVEŠTAJA BDP Slova i brojevi 12 Ne Jedinstveni ključ izveštaja Bankovne direktorije plus u fajlu.
POLJE A Svi znakovi 1 Ne Rezervisano za buduću upotrebu
POLJE B Svi znakovi 64 Ne Rezervisano za buduću upotrebu
POLJE C Svi znakovi 128 Ne Rezervisano za buduću upotrebu
POLJE D Svi znakovi 256 Ne Rezervisano za buduću upotrebu
POLJE E Svi znakovi 11 Ne Rezervisano za buduću upotrebu
POLJE F Svi znakovi 12 Ne Rezervisano za buduću upotrebu
API sistem vraća rezultate u XML formatu, koji je lako parsirati u mnogo programskih jezika i platformi.

Jednostavan XML odgovor od API-ja BIC pretrage bi bio:


<result>
<bicdata>
<row>
<modification_flag>A</modification_flag>
<changed_field>34</changed_field>
<record_key>BP0000004OQQ</record_key>
<previous_record_key>BP00000030XZ</previous_record_key>
<next_record_key/>
<event_type>BIC ADRESA PROMENJENA</event_type>
<event_date>20150606</event_date>
<bic8>BARCGB22</bic8>
<branch_bic>XXX</branch_bic>
<bic>BARCGB22XXX</bic>
<record_status>C</record_status>
<operationally_active_record>Y</operationally_active_record>
<subtype_indicator>SUPE</subtype_indicator>
<swift_fin>Y</swift_fin>
<swift_fa>N</swift_fa>
<swift_ia>N</swift_ia>
<legal_name>BARCLAYS BANK PLC</legal_name>
<institution_name>BARCLAYS BANK PLC</institution_name>
<institution_type>FINANSIJSKI</institution_type>
<entity_type>Pravni entitet</entity_type>
<re_street_address_1>1, CHURCHILL PLACE</re_street_address_1>
<re_street_address_2/>
<re_street_address_3/>
<re_street_address_4/>
<re_city>LONDON</re_city>
<re_cps/>
<re_zip_code>E14 5HP</re_zip_code>
<re_pob_number/>
<op_street_address_1>1 CHURCHILL PLACE</op_street_address_1>
<op_street_address_2/>
<op_street_address_3/>
<op_street_address_4/>
<op_city>LONDON</op_city>
<op_cps>LONDON E14 5HP</op_cps>
<op_zip_code/>
<op_pob_number/>
<br_street_address_1/>
<br_street_address_2/>
<br_street_address_3/>
<br_street_address_4/>
<br_city/>
<br_cps/>
<br_zip_code/>
<br_pob_number/>
<branch_information>(ALL U.K. OFFICES)</branch_information>
<country_name>VELIKA BRITANIJA</country_name>
<iso_country_code>GB</iso_country_code>
<location_code>2</location_code>
<fin_service_codes>EBAERPFINSCOSTGTGT</fin_service_codes>
<record_key_bdp>BD00000006FO</record_key_bdp>
<field_a/>
<field_b/>
<field_c/>
<field_d/>
<field_e/>
<field_f></field_f>
</row>
</bicdata>
<errors/>
</result>
5. API greške

U slučaju pogreške, API vraća XML odgovor koji sadrži poruku pogreške.

XML tagovi se vraćaju bez ikakvih drugih polja u XML odgovoru.

Ispod možete pronaći opis svih mogućih poruka grašeka koje mogu biti vraćene:

Statusni kod Tip Opis
301 Greška naloga API ključ je nevažeći
302 Greška naloga Pretplata istekla
303 Greška naloga Nema dostupnih upita
304 Greška naloga Nemate pristup ovom API-ju
401 Greška prilikom unosa Prihvaćena dužina SWIFT koda je 8 ili 11 znakova'
402 Greška prilikom unosa Naziv banke je nevažeći! Pretraga banke treba imati minimalno 4 znaka.
Dozvoljeni znakovi su a-z, A-Z, 0-9, [razmak]!
403 Greška prilikom unosa Netačan kod države! Dozvoljeni su dvoslovni kodovi države. Primer: UK, DE, FR