IBAN paket: validacija i kalkulacija

Pregled

Međunarodni bankovni broj naloga ili IBAN broj se koristi za međunarodne, kao i lokalne uplate u Evropi i svetu. Kao dugačak niz brojeva, IBAN broj je često uzrok grešaka kada ga klijenti ili operateri sami ručno unose.

Neuspešno plaćanje gotovo uvek uzrokuje dodatno kašnjenje i troškove vašem preduzeću.

Validacijom detalja plaćanja na ulaznoj tački, vaše preduzeće može efikasno smanjiti neuspešne transakcije i usmeriti svoj proces plaćanja.
IBAN paket usluga je dizajniran da optimizuje obradu lokalnih i međunarodnih plaćanja za preduzeća širom sveta.

Više od provere grešaka

Naš sistem izvršava višestruke slojeve validacije što obezbeđuje minimalne šanse od grešaka u detaljima plaćanja.
Štaviše, pruža vitalne bankovne podatke za međunarodne uplate poput BIC koda, bankovnih i filijalnih detalja za usmeravanje plaćanja i podrške šeme plaćanja kao što su SEPA ( SCT, SDD, Core ). Kako bismo obezbedili kvalitet podataka, naš sistem koristi bankovne podatke licencirane od strane pouzdanih izvora kao što su nacionalne banke, finansijske instrukcije i agencije za izdavanje.

Integracija

Razvili smo jednostavan, ali snažan set API-ja koji vam omogućavaju da povežete naš sistem s bilo kojom tačkom radnog toka vaše aplikacije.

Implementovanje funkcija IBAN validacije u vašem sistemu za upravljanje plaćanjima, CRM, ERP ili finansijskom programu se može izvršiti putem jednog zahteva.

Naša tehnologija podržava protokole zasnovane na REST-u, kao i na SOAP-u, pa se može lako povezati na većinu programskih rešenja za upravljanje preduzećima kao što su SAP, SalesForce, Sage i sl.

Ispod haube

Ključne značajke pružaju sveobuhvatno rešenje za validaciju detalja plaćanja

 • Validacija internih kontrolnih brojeva IBAN broja
 • Validacija interne strukture IBAN broja
 • Validacija dužine IBAN broja
 • Identifikacija dostupnosti SEPA-e
 • Uzimanje BIC koda IBAN broja
 • Pretvaranje bankovnog koda i broja naloga u IBAN
 • Obnova IBAN broja koji sadrži nečitke/neispravne znakove
 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Jednostavno i snažno

Kreirali smo ključne značajke za efikasnost i fleksibilnost tokom korišćenja naših usluga

 • Veb interfejs optimizovan za mobilne korisnike
 • Višestruka/masovna validacija IBAN broja
 • Višestruka/masovna kalkulacija IBAN broja
 • Podkorisnički računi za zaposlenike kompanije
 • Upravljanje pristupnoj listi za API-je
 • Jednopozivni REST i SOAP API
 • IBAN API validacije
 • IBAN API kalkulacije
 • IBAN API obnove

Kako radi proces validacije?

Kako bismo pružili najbolje moguće rezultate, radimo u koracima. Izvršićemo nekoliko provera da osiguramo najdetaljnije rezultate procesa validacije.

1. Čišćenje podataka

U prvom koraku ćemo izbrisati sve znakove koji nisu brojevi ili slova i prijaviti ako pronađemo netačne.

2. IBAN kontrolni brojevi

Provera integriteta IBAN broja korišćenjem ISO 7604 (MOD 97-10) algoritma se vrši u ovom koraku.

3. Provera broja naloga

Validacija domaćeg broja naloga se izvršava na osnovu posebnih algoritama validacije određene države.

image
4. IBAN dužina

Verifikacija ukupne dužine IBAN-a prema standardu države kako bi se osigurala tačnost istog.

5. Format i struktura

IBAN-ove interne komponente se proveravaju za ispravan format i pozicije.

6. Pretraga direktorije banke

Identifikovaćemo banku i državu izdavatelja uz podršku BIC i SEPA šema plaćanja.

Pregledajte sve tehničke specifikacije o našim API-jima u našoj sveobuhvatnoj dokumentaciji.

Integrišite odmah

Pregledajte naše članske opcije i izaberite najbolji cenovni plan za potrebe vaše kompanije.

Pogledati planove

Zatražite probni pristup

Registrujte se za 30-dnevni probni račun sa svim funkcionalnostima i počnite istraživati naše usluge odmah.

Rešenja

 • Poboljšanje plaćanja - Validacija IBAN broja i uzimanje detalja banke pre obrade za usmeravanje plaćanja.
 • Čišćenje podataka - Čišćenje starih podataka izvršavanjem pretraga višestruke/masovne IBAN validacije na postojećim detaljima unutar vašeg sistema.
 • Povrat podataka - Korišćenjem našeg API-ja za povrat IBAN podataka koji ručno digitizuje IBAN podatke, mogu se povratiti IBAN brojevi koji sadrže nečitke ili netačne znakove.
 • Validacija korisničkog unosa - Validacija podataka plaćanja prilikom unosa IBANA od strane korisnika u naš sistem. Zaštita od grešaka prilikom unosa.
 • Automatsko popunjavanje korisničkog unosa - Pruža bolje korisničko iskustvo preuzimanjem bankovnih detalja i BIC koda kada korisnik unese IBAN broj u vaš sistem.
 • Skladnost - Pomaže preduzećima da posluju u skladu s 092/05 izdatim od strane Evropskog veća za plaćanje vezano za neophodno korišćenje BIC i IBAN broja.
Naš sistem podržava IBAN validaciju za 97 država. Dodajemo podršku za nove države čim one zvanično uvedu IBAN standard.

Podržane države

Licenciramo podatke iz pouzdanih izvora kao što su nacionalne banke i finansijske institucije koje pružaju tačne bankovne podatke.

Izvori podataka

Ažuriranjem naših bankovnih direktorija mesečno i u nekim državama nedeljno, obezbeđujemo da naš sistem odgovara ažuriranim bankovnim detaljima.

Učestalost ažuriranja

Naši sistemi za nadgledanje konstantno prate status i performans naših usluga. Prekidi, održavanje i poteškoće se objavljuju ovde.

Pogledajte status sistema

Sistemska bezbednost i zaštita podataka su nam veoma bitni. Saznajte više o tome koje korake i tehničke mere trebate preduzeti da zaštitite vaše podatke.

Zaštita podataka

Godinama smo pružali naše usluge validacije plaćanja, uz više od 1000 kompanija koje su svoje poverenje za validaciju detalja plaćanja dali upravo nama.

Veruju nam