Lista skraćenica koje sde koriste kod bankovnih novčanih transfera

IBAN Međunarodni bankovni broj naloga
Međunarodni bankovni broj naloga je jedinstveni identifikator koji pomaže bankama da obrađuju plaćana između dve osobe automatski. IBAN sadrži sve potrebne informacije o vlansiku bankovnog naloga kao što je broj naloga, bankovne i filijalne informacije i kod države. Iako nije ustanovljena dužina za SEPA države, IBAN broj ne sme biti duži od 34 znaka. Međutim, večina država koristi različite fiksne dužine. Naš validator automatski detektuje državu i dužinu IBAN broja kako bi uradio tačnu validaciju istog.
BBAN Osnovni bankovni broj naloga
BBAN je skraćenica za Osnovni bankovni broj naloga. Predstavlja bankovni broj naloga za određenu državu. BBAN je poslednji deo IBAN kada se koristi za međunarodne transfere novca. Svaka država ima svoj poseban BBAN format i dužinu zavisno o standardima te države. Trenutno nema zajedničkih EU ili drugih standarda koji unifikuju BBAN format. Zato je IBAN uveden kako bi pomogao u standardizaciji međunarodnih bankovnih transfera.
BIC Identifikacioni kod banke
Identifikacioni kod banke je Međunarodni kod koji banke koriste za finansijske transakcije. Svaka banka ima svoj BIC kod. Na ovaj način, Evropske i međunarodne uplate automatski dolaze u tačnu banku i filijalu. BIC kod se takođe zove SWIFT afresa ili SWIFT kod. BIC može imati 8 ili 11 znakova zavisno o tome da li uključuje i informacije o filijali.
SEPA Jedinstvena Evropska zona plaćanja
Ova jedinstvena evro zona plačanja ustanovljava integrisano Evropsko tržište u pogledu plaćanja. Cilj SEPA-e je da obezbedi da su plaćanja koja se odvijaju unutar Evrope jednostavna i efikasna poput plaćanja unutar jedne države.
ECB Evropska centralna banka
Evropska centralna banka je centralni bankovni entitet Evrozone. Odgovorna je za evro valutu unutar Evropske Unije. Glavni zadatak ECB-a se sastoji u održavanju kupovnog kapaciteta evra, te samim tim cenovne stabilnosti unutar evrozone. Evrozona uključuje 17 država Evropske Unije koje koriste evro od 1999.
SWIFT Društvo za svetsku međubankarsku finansijsku telekomunikaciju
pogledati BIC
SCT SEPA kreditni transferi
SEPA kreditni transfer je predstavljen od strane Evropskog veća za plaćanje (pogledati EPC) početkom 2008. Takođe se smatra šemom plaćanja ili setom pravila za transfer novca između banaka u EU. SCT (koji se zove Evropski transfer u Belgiji) će zameniti čitav niz lokalnih sistema plaćanja u evro denominaciji širom Evrope, lokalno, kao i van granica.
SDD SEPA direktno zaduživanje
SEPA direktno zaduživanje (koje se zove "Evropsko direktno zaduživanje" u Belgiji) je protokol plaćanja koji definiše set pravila za posebna plaćanja između banaka u Evrozoni. Srž SDD-a, kao i svake druge šeme direktnog zaduživanja, se zasniva na sledećem konceptu: "Zatražim novac od nekog drugog, uz njihovo prethodno odobrenje i preuzmem ga". Osoba koja plaća, te osoba koja naplaćuje moraju imati nalog kod pružatelja usluga plaćanja koji je lociran unutar SEPA zone.
PSD Direktiva usluga plaćanja
Direktiva usluga plaćanja je stvorena 2007. kao set pravnih regulativa koje imaju za cilj definisanje usluga plaćanja i pružatelja usluga plaćanja u Evropskoj Uniji. Njena glavna namena je olakšanje razvoja Jedinstvene evro zone plaćanja (SEPA), reguliše institucije za plaćanje, pruža transparentnost plaćanja i povećava konkurenciju.
ACH Automatizovana klirinška kuća
ACH je tip elektronske mreže za transfer novca koji se koristi u Sjedinjenim Državama. Slično kao SWIFT kod u Evropi, ACH pruža međubankovni kliring kreditnih i debitnih transakcija. ACH elektronska mreža pomaže bankama i finansijskim institucijama da razmenjuju informacije između sebe.
CSM Mehanizam kliringa i nagodbi
Mehanizam kliringa i nagodbi je set pravila koja regulišu kako se provodi trgovanje. Takve direktive određuju na koji način se novac i poruke šalju na standardizovan način između pružatelja usluga plaćanja.
PEACH Pan-Evropski ACH
Pan-Evropska automatizovana klirinška kuća (PE-ACH) je ACH koja može obrađivati kreditne transfere i direktna zaduživanja sukladna SEPA-i širom Evrozone. PEACH je takođe poslovna platforma za proviziju evro instrumenata za plaćanje kod stanovništva i osnovnih povezanih usluga, koje sačinjavaju pravila upravljanja i prakse plaćanja i podržan je od strane potrebnih tehničkih platformi.
EBA Evro bankovna asocijacija
Osnovana 1985. u Parizu od strane 18 komercijalnih banaka i Evropske investicione banke, EBA je industrijski forum za Evropske entite za plaćanje uz preko 200 banaka i organizacija članica. Evro bankovna asocijacija je jedna od glavnih doprinosioca stvaranju i razvoju SEPA-e.
EPC Evropsko veće za plaćanje
Evropsko telo za donošenje odluka u sektoru plaćanja. Koordiniše sve aktivnosti koje trebaju dovesti do SEPA-e.
BACS Bankarski automatizovani sistem za kliring
BACS je skraćenica za Bankarski automatizovani sistem za kliring. Jedan je od britanskih međubankovnih sistema za olakšavanje procesa i koristi se za obradu elektronskih transakcija i transfera. Većina stvari koje se obrađuju korišćenjem BACS sistema su direktna zaduživanja i direktni krediti. Direktno zaduživanje je uputstvo od nositelja naloga prema banci, koje ovlašćuje preduzeće da isplati različite iznose novca. Direktna zaduživanja osiguravaju redovitost, bezbednost i efikasnost plaćanja. Ove transakcije su jedne od najčešćih finansijskih transakcija na svetu. Direktan kredit je efektivno suprotan direktnom zaduživanju i često se koristi za uplatu plata na bankovne naloge zaposlenika. Donedavno, BACS je takođe bio sistem pionir za jednostruko onlajn plaćanje i plaćanje putem telefona. Međutim, nedavno ga je pokrenuo sistem Faster Payments. Razlog za ovo je efikasnost sistema Faster Payments, koji gotovo momentalno obrađuje plaćanja. Štaviše, može raditi to u bilo koje doba dana, 365 dana u godini. BACS plaćanjima je, s druge strane, potrebno najmanje 3 poslovna dana za obradu. Neki nalozi ne dozvoljavaju korišćenje usluge Faster Payments, pa će se stoga oslanjati na BACS.
CHAPS Automatizovani sistem plaćanja klirinške kuće
Kao što ste mogli i zaključiti, CHAPS je takođe skraćenica; označava Automatizovani sistem plaćanja klirinške kuće, iako se retko upotrebljava puno ime sistema. CHAPS je još jedan sistem koji se koristi za obradu plaćanja u Velikoj Britaniji. Iako svi mogu koristiti CHAPS, ovaj sistem obično koriste preduzeća kod transakcija koje uključuju velike sume novca. Korišćenje CHAPS sistema običnio naplaćuje iznos od 25 - 30. CHAPS transferi se obično obrađuju unutar jednog dana i često se koriste za kupovinu nekretnina, a advokati koriste sistem za transfer novaca između bankovnih naloga stranaka u procesu. Takođe se koristi u scenarijima uplata velike vrednosti. Kao što je ranije navedeno, CHAPS se koristi za prenos novca između banaka; koristi se za ovu namenu nekoliko puta dnevno. Kako biste izvršili uplatu putem CHAPS sistema, potrebno je da podesitite vašu banku uz bilo koju vrstu identifikacionog dokumenta kako biste dokazali svoj identitet. Pre izvršenja CHAPS plaćanja, vredi proveriti ogrnaičenje transfera putem sistema Faster Payments u vašoj banci. Faster Payments se mogu koristiti za transfere do 100,000 i momentalni su, te besplatni. Ovo se odnosi na pojedince (a ne preduzeća i organizacije).
FPS Britanska Faster Payments usluga
Kao što je navedeno iznad, Faster Payments usluga omogućava stanovništvu da vrši uplate uz skoro momentalnu obradu i transfer novca. Redovno se koristi od strane opšteg stanovništva kako bi se izvršile uplate poput računa, narudžbi i onlajn transfera. Sistem je funkcionalan od 2008.
C&CC Britanski ček i kredit kliring
Kao što je navedeno iznad, Faster Payments usluga omogućava opštem stanovništvu da izvršava plaćanje uz skoro momentalnu obradu i transfer novca. Redovno se koristi od strane opšteg stanovništva kako bi se izvršile uplate poput računa, narudžbi i onlajn transfera. Sistem je funkcionalan od 2008.
EFT Elektronski transfer novca
Predstavlja način na koji vaše preduzeće može primati direktne uplate svih plaćanja iz Velike Britanije na vaš bankovni nalog. Kada se registrujete, novac dolazi direktno na vaš nalog i to brže nego ikada pre. EFT je brz, bezbedan, a vaš novac će biti prikazan na vašem bankovnom nalogu mnogo brže nego da čekate poštu, depozitujete ček i čekate dostupnost novca.
B2B Poslovanje između dve kompanije
SCF SEPA kartični okvir
SEPA kartični okvir diktira principe i pravila najvišeg nivoa koje će, kada se implemetiraju od strane banaka, šema i drugih akcionara, omogućiti Evropskim klijentima da koriste kartice opšte namene za izvršavanje uplata i gotovinskih isplata u evro u SEPA zoni s istom lakoćom i praktičnošču kao u svojoj državi.
EFTA Evropska asocijacija za slobodnu trgovinu
ECBS Evropski komitet za bankovne standarde