Testni IBAN brojevi

Sledeći IBAN brojevi se mogu koristiti u svrhu testiranja u razvojnoj okolini. Tabela indicira očekivane rezultate za svaki IBAN test, kao što je uspešna validacija ili određena greška.

IBAN Važeći Razlog
GB33BUKB20201555555555Važeći IBAN, dužina, čeksum, bankovni kod, nalog i struktura
GB94BARC10201530093459Važeći IBAN, bankovni kod nije pronađen (banka ne može biti identifikovana): Važeća dužina, čeksum, bankovni kod, nalog i struktura
GB94BARC20201530093459 Nevažeći IBAN kontrolni brojevi MOD-97-10 prema ISO/IEC 7064:2003
GB96BARC202015300934591Nevažeća IBAN dužina - mora biti "X" znakova dug!
GB02BARC20201530093451Nevažeći broj naloga
GB68CITI18500483515538Nevažeći broj naloga
GB24BARC20201630093459Bankovni kod nije pronađen i nevažeći račun
GB12BARC20201530093A59Nevažeća struktura računa
GB78BARCO0201530093459Bankovni kod nije pronađen i nevažeća struktura koda banke
GB2LABBY09012857201707Nevažeća IBAN struktura čeksuma
GB01BARC20714583608387Nevažeći IBAN čeksum
GB00HLFX11016111455365Nevažeći IBAN čeksum
US64SVBKUS6S3300958879Država ne podržava IBAN broj!